Kochetkova A., Bryzgalina E., Kalyuzhnaya I., Sirotina S., Samoteyeva V., Rakshenko E. Overgrowth dynamics of the Tsimlyanskoe reservoir // Principy èkologii. 2018. № 1. P. 60‒72. DOI: 10.15393/j1.art.2018.7202


Issue № 1

Original research

pdf-version

Overgrowth dynamics of the Tsimlyanskoe reservoir

Kochetkova
   Anna Igorevna
PhD, Volzhskiy Branch of Volgograd State University, Volgograd Region, Volzhsky, 40 years of Victory st., 11, aikochetkova@mail.ru
Bryzgalina
   Elena Sergeevna
Volzhskiy Branch of Volgograd State University, Volgograd Region, Volzhsky, 40 years of Victory st., 11, bryzgalina_elena@mail.ru
Kalyuzhnaya
   Irina Yur
PhD, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, 119991, Russia, Moscow, GSP-1, Leninskiye Gory 1, MSU, Main Building, Faculty of Geography, Environmental Management Department, kalioujnaia@yandex.ru
Sirotina
   Svetlana Leonidovna
Volzhskiy Branch of Volgograd State University, Volgograd Region, Volzhsky, 40 years of Victory st., 11, s.sirotina29@mail.ru
Samoteyeva
   Vera Vasil
Volgograd Branch of State Research Institute for Lake and River Fishery, Volgograd Region, Volgograd, Pugachevskaya st., 1, vo-akva@mail.ru
Rakshenko
   Elena Pavlovna
ООО "ECO-34", Volgograd Region, Volgograd, Kanunnikov st., 6, rakshenko.elena@mail.ru
Keywords:
Tsimlyanskoe reservoir
aquatic vascular vegetation
shallows
overgrowth mapping
overgrowth dynamics
reservoir water level regime
satellite imagery
GIS-techniques
Summary: The Tsimlyanskoe reservoir is characterized by large near-shore shallows with a depth up to 5 m covering about 30 % of the reservoir and providing favorable environments for the development of aquatic vascular vegetation. Vegetation overgrowing influences negatively the water body ecosystem and natural reproduction of commercial fishery species. In this paper the preliminary results on the spatiotemporal dynamics of aquatic vascular vegetation overgrowth of the shallow water zones in the Tsimlyanskoe Reservoir from 1987 to 2017 are presented. The processing of Landsat images and GIS-based analysis supported by field research data provided insight in the features and dynamics of aquatic vascular vegetation overgrowth in the reservoir as a whole, and in case-study sites in particular. The analysis of the general long-term trend shows the successive change of two distinctive phases of near-shore zones overgrowth. In phase I (1987–1998), overgrowing processes were moderate, and annually the total area of overgrown shallows barely reached 1.3 % of the total reservoir area. Subsequent phase II (1998–2017) is characterized by an explosive overgrowth, when the total area of overgrowth increased up to 5.5-5.8 %. At that the overgrowth dynamics is largely related to reservoir water level regime, morphological conditions of shallows and reservoir bank transformation processes. The types of near-shore shallows the most prone to overgrowth were identified as: sheltered “pocket-type” shallows on locations of inundated the Don River floodplain lakes and distributaries, typically overgrown up to 40–70 %, seldom up to 90 %; and large bays of flooded estuaries of lateral tributaries with extended sand bars and alluvial fans, overgrown by 45–60 % in average and almost completely overgrown in river mouth areas.

© Petrozavodsk State University

Received on: 14 December 2017
Published on: 03 April 2018

References

Arhipov E. M. The beginning of transformation of the Tsimlyanskoe Reservoir into a lake-type water object and its influence on the natural fish recruitment, Rybohozyaystvennye issledovaniya v basseyne Volgo-Donskogo mezhdurech'ya na sovremennom etape: k 50-letiyu Volgogradskogo otdeleniya GosNIORH. SPb.: Izd-vo «GosNIORH», 2002. P. 69–72.

Developing the recommendations for improving the ecological status of reservoirs of the Southern Federal District. Section «Recommendations for improving the ecological status of the Tsimlyansk Reservoir by fishery rehabilitation measures: research report (final)», Volgogradskoe otdelenie FGBNU «GosNIORH; Otv. isp. V. V. Samoteyeva; isp. N. S. Kalioujnaia, A. V. Kochetkova, V. V. Khoruzhaya [i dr.]. Volgograd, 2017. 136 p.

Gorbunova I. F. The aquatic vascular vegetation of the Tsimlyansk Reservoir and its productivity, Rybohozyaystvennye issledovaniya v basseyne Volgo-Donskogo mezhdurech'ya na sovremennom etape: k 50-letiyu Volgogradskogo otdeleniya GosNIORH. SPb.: Izd-vo «GosNIORH». SPb., 2002. P. 39–43.

Kalinina S. G. Ecological-floristic and fishery aspect of aquatic vascular vegetation of the Tsimlyansk Reservoir, Izuchenie, sohranenie i vosstanovlenie estestvennyh landshaftov: Sbornik statey III mezhdunar. nauchno-prakt. konf. M.: Planeta, 2013. P. 416–430.

Kalioujnaia N. S., Kalioujnaia I. J., Khoruzhaya V. V., Samoteyeva V. V., Sokhina E. N. GIS-based experience of investigating the status of spawning areas within the Upper section of the Tsimlyansk Reservoir, InterKarto/InterGIP. 2017. No. 1 (23). P. 308–322. DOI: 10.24057/2414-9179-2017-1-23-308-322.

Katanskaya V. M. The aquatic vascular vegetation of the USSR’s continental reservoirs: Research methods.. L.: Nauka, 1981. 187 p.

Kochetkova A. I. Bryzgalina E. S. Sirotina S. L. Spatiotemporal analysis of overgrowth of the Tsimlyansk Reservoir, Ekologicheskaya bezopasnost' i ohrana okruzhayuschey sredy v regionah Rossii: teoriya i praktika: Materialy II Vseros. nauchno-prakt. konf. Volgograd: Izd-vo VolGU, 2016b. P. 211–215.

Kochetkova A. I. Filippov O. V. Baranova M. S. Ecological and floristic characteristics of aquatic vascular vegetation of the Volgograd Reservoir, Principy ekologii. 2016a. No. 5. P. 17–29.

Kravtsova V. I. Shumatiev V. V. New approaches to multitemporal space images processing: example of the Ural River delta dynamics investigation, Geoinformatika. 2005. No. 3. P. 52–61.

Labutina I. A. Serapinas B. B. Use of GPS-trackers for creating hypsobathymetric maps in the Volga River avandelta, GIS dlya ustoychivogo razvitiya territoriy: Materialy Mezhdunar. konf. Apatity: Izd-vo KNC RAN, 2000. T. 1. P. 84–89.

Lapickiy I. I. Conductive formation of ichthyofauna and management of fish populations in the Tsimlyanskoe Reservoir. Volgograd: Nizhne-Volzhskoe knizhnoe izd-vo, 1970. 277 p.

Novikova N., Kalioujnaia I., Kalioujnaia N., Sokhina E., Zubov I. Identification and mapping of environmental conflicts for the Tsimlyansk water reservoir, Arid Ecosystems. 2012. Vol. 2. No 3. P. 156–164.

Papchenkov V. G. Mapping vegetation of water bodies and streamflows, Gidrobotanika: metodologiya, metody: Materialy Shkoly po gidrobotanike. Rybinsk: OAO «Rybinskiy Dom pechati», 2003. P. 132–136.

Papchenkov V. G. Vegetation cover of the Middle Volga reservoirs and streamflows. Yaroslavl': CMP MUBiNT, 2001. 214 p.

Poddubnyy S. A. Protected shallows of the Upper Volga reservoirs and their ecological importance, Voda: himiya i ekologiya. 2013. No. 11 (65). P. 34–40.

Rules for the water resources use of the Tsimlyanskoe Reservoir, FGUP «RosNIIV» (SevKavNIIVH). Ekaterinburg; Novocherkassk, 2016. (Utv. Prikazom Rosvodresursy MPR Rossii ot 02.06.2016 No. 114).

Sirotina S. L. Some results of the research of ecological and biological problems of the Tsimlyanskoe Reservoir using GIS-technologies, Sbornik statey studentov i magistrantov ekonomiko-matematicheskogo fakul'teta. Volgograd: Izd-vo VolGU, 2017. P. 46–49.

Tsimlyanskoe Reservoir: status of aquatic and riverine ecosystems, problems and solutions, Otv. red. akad. G. G. Matishov. Rostov n/D: Izd-vo YuNC RAN, 2011. 216 p.

Vehov D. A. Naumenko A. N. Gorelov V. P. Golokolenova T. B. Shevlyakova T. P. Current state and use of aquatic biological resources of the Tsimlyanskoe reservoir (2009-2013), Rybohozyaystvennye issledovaniya na vodnyh ob'ektah Evropeyskoy chasti Rossii. S-Pb.: Izd-vo FGBNU «GosNIORH», 2014. P. 116–145. DOI: 10.13140/2.1.2469.7289.

Vysockiy Yu. M. Martynenko V. P. Merzhvinskiy L. M. Implementation of GIS-technologies for digital mapping of PAs and the study of the overgrowth dynamics of several reservoirs, Sovremennye problemy geografii, ekologii i prirodopol'zovaniya: Materialy Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. Volgograd: Izd-vo VolGU, 2012. P. 129–134.

Displays: 6192; Downloads: 1088;