Kochetkova A., Filippov O., Baranova M. Ecological and floristic characteristics of higher aquatic plants in Volgograd reservoir // Principy èkologii. 2016. № 5. P. 17‒29. DOI: 10.15393/j1.art.2016.5302


Issue № 5

Original research

pdf-version

Ecological and floristic characteristics of higher aquatic plants in Volgograd reservoir

Kochetkova
   Anna Igorevna
Ph.D., Volzhskij Humanitarian Institute of Volgograd State University, AIKochetkova@mail.ru
Filippov
   Oleg Vasil
Ph.D., Volzhskij Humanitarian Institute of Volgograd State University, ovfilippov@list.ru
Baranova
   Maria Sergeevna
VolzhskijHumanitarian Institute of Volgograd State University, maria_baranova2902@rambler.ru
Keywords:
higher aquatic plants
Volgograd reservoir
floristic composition
Summary: In this paper the long-term gydro-botanical studies of Volgograd reservoir were analyzed. Flora in different parts of the reservoir, located in Volgograd and Saratov regions was compared. In the floristic investigations, several species of flora, rare in Volgograd region and previously not noted were revealed. The regularities in the floristic composition changes depending on the amplification of climate aridity and features of the hydrological regime of the Volgograd reservoir were determined. Unstable hydrological conditions in the reservoir contribute to the emergence of new free habitats, which are so necessary for the spread and establishment of different plants, including new invasive ones and formed hybrids.

© Petrozavodsk State University

Received on: 13 May 2016
Published on: 14 December 2016

References

Alekseev Yu. E. Klinkova G. Yu. Laktionov A. P. Flora of the lower Volga river basin. M.: KMK, 2006. T. 1: (Sporovye, golosemennye, odnodol'nye). 435 p.

Volkov S. A. Macro-climatic characteristics of the lake-shaped widenings in the Volgograd reservoir, Tr. kompl. ekspedicii. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 1970. Vyp. 1. P. 7–13.

Baranov I. V. Experience of biohydrological classification of the reservoirs of the European part of the USSR, Izv. GosNIORH. 1961. T. 50. P. 279–322.

Golub V. B. Laktionov A. P. Barmin A. N. Pilipenko V. N. Summary of tracheate plants of the Lower Volga valley. Tol'yatti: Institut ekologii Volzhskogo basseyna RAN, 2002. 509 p.

Katanskaya V. M. Methods of investigation of higher aquatic plants, Zhizn' presnyh vod SSSR. 1956. T. 4. Ch. 1. P. 160–182.

Katanskaya V. M. SR. Higher aquatic plants of the continental reservoires of the USSR. L.: Nauka, 1981. 187 p.

Kochetkova A. I. Filippov O. V. Papchenkov V. G. Zimin M. V. Spatiotemporal analysis of the overgrowing of the Volgograd reservoir, Problemy regional'noy ekologii. 2013. No. 6. P. 260–266.

Kretinin V. M. Natural forests and soils of The Lower Volga. Volgograd: VNIALMI, 2011. 120 p.

Lisicina L. I., Papchenkov V. G., Arteminko V. I. Flora vodoemov volzhskogo basseyna. Opredelitel' sosudistyh rasteniy. M.: Tovar-vo nauch. izdaniy KMK, 2009. 219 p.

Mavrodiev E. V. Morphological and biological features and variability of reed mace: Avtoref. dip. ... kand. biol. nauk. M.: MGU, 1999. 19 p.

Maevskiy V. V. Gorbunov V. S. Bayakov D. A. Konnova S. A. Amerkanov H. H. Flora of the Volgograd reservoir in the vicinity of Saratov and Engel's, Materialy I (VII) Mezhdunar. konf. po vodnym makrofitam «Gidrobotanika 2010» (pop. Borok, 9–13 oktyabrya 2010 g.). 2010. P. 200–202.

Maevskiy P. F. Flora of the central Russia. 10-e izd. M.: KMK, 2006. 600 p.

Malyshev L. I. Biologicheskoe raznoobrazie v prostranstvennoy perspektive, Biol. raznoobrazie: Podhody k izucheniyu i sohraneniyu: Materialy konf. BIN RAN i ZIN RAN 14–15 fevralya i 14–15 maya 1990 g. SPb., 1992. P. 41–53.

Papchenkov V. G. Vegetation covering of the reservoirs and streamflows of the Middle Volga. Yaroslavl': CMP MUBiNT, 2001. 214 p.

Papchenkov V. G. Garin E. V. Floristic findings if the Higher Volga basin, Botanicheskiy zhurnal. 2000. T. 85. No. 12. P. 97–101.

Papchenkov V. G. Floristic findings in the Middle Volga basin, Botanicheskiy zhurnal. 2007. T. 92. No. 10. P. 1580–1587.

Sedova O. V. Spatiotemporal dynamics of flora in the Volgograd resevoir within Saratov region: Avtoref. dip. … kand. biol. nauk. Saratov, 2007. 20 p.

Filippov O. V. Formation of the natural aquatic complexes in the limnicolous part of the Volgograd reservoir in the conditions of changed hydrological regimen: Dip. … kand. geogr. nauk. Volgograd, 2004. 217 p.

Cvelev N. N. Poligonaceae, Flora Vostochnoy Evropy. SPb.: Mir i sem'ya-95, 1996. T. 9. P. 98–157.

Shashulovskiy V. A. Mosiyash S. S. Formation of biological resourses of the Volgograd reservoir during siccesыion of ots biosystem. M.: KMK, 2010. 250 p.

Ekzercev V. A. Vegetation of the littoral of the Volgograd reservoir in its third year, Rastitel'nost' volzhskih vodohranilisch. M.: Nauka, 1966. P. 143–161. 

Displays: 5912; Downloads: 1044;