Antipina G. Alien flora of the Moscow region // Principy èkologii. 2022. № 2. P. 90‒94. DOI: 10.15393/j1.art.2022.12623


Issue № 2

Synopsis

pdf-version

Alien flora of the Moscow region

Antipina
   Galina Stanislavovna
DSc, professor, PetrSU, antipina@petrsu.ru
Received on: 25 March 2022
Published on: 10 July 2022

References

Convention on Biological Diversity. URL: https: docs.cntd.ru›document/1900738 (data obrascheniya: 25.03.2022).

Mayorov S. R. Alekseev Yu. E. Bochkin V. D. Nasimovich Yu. A. Scherbakov A. V. Alien flora of the Moscow region: composition, origin and ways of formation. M.: Tovarischestvo nauchnyh izdaniy KMK, 2020. 573 p.

Mayorov S. R. Bochkin V. D. Nasimovich Yu. A. Scherbakov A. V. Adventitious flora of Moscow and the Moscow region, Nauch. red. M. P. Ignatov. M.: Tovarischestvo nauchnyh izdaniy KMK, 2012. 412 p.

National report on the quarantine phytosanitary status of the territory of the Russian Federation in 2020. M.: Ministerstvo sel'skogo hozyaystva Rossiyskoy Federacii, 2021. 34 p. URL: https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2021.pdf (data obrascheniya: 25.03.2022).

Varlygina T. I. Golovkin B. N. Kiseleva K. V. Mayorov S. R. Nemchenko E. P. Novikov V. S. Shvecov A. N. Scherbakov A. V. Flora of Moscow, Pod obsch. red. prof. V. P. Novikova. M.: Golden-Bi, 2007. 512 p.

Displays: 1204; Downloads: 694;